Rreth Nesh

Unisolar LLC, i themeluar në Janar të Vitit 2021 si bashkëdyzim i dy përvojave të veçanta në fushën e energjisë fotovoltaike dhe asaj elektrike, duke formuar kështu një kompani/ekip të specializuar për sistemet solare, e cila u ngrit në nivelet më të larta në Kosovë dhe rajon.

Ne, jemi kompani që operojmë në Kosovë dhe në të gjitha shtetet ballkanike, duke synuar t’i japim vlerë energjisë fotovoltaike.

Unisolar ofron zgjedhje të ndryshme në sistemet fotovoltaike ose thënë ndryshe në sistemet solare, siç janë:

Më shumë

NDIKIMI I SISTEMEVE TONA NË MJEDIS

0 kg

CO i reduktuar

0 kg

Qymyri standard i kursyer

0

Shpyllëzimi është zvogëluar

SHËRBIMET

Ev charger

EV CHARGER

Solar systems

SISTEME SOLARE

MATERIALE TË SISTEMEVE SOLARE

KALKULATORI

Kalkulatori për sisteme fotovoltaike

Ju lutem ndiqni hapat e mëposhtëm që të kalkuloni sistemin fotovoltaik për objektin tuaj.

Hapi 1:

Cilit grup tarifor i takoni

Ndihmë ?

Hapi 2:

Ju lutem vendosni shënimet si më poshtë

Hapi 3:

Vendosni vleren e kWh të shpenzuar gjatë vitit

Ndihmë ?

Hapi 3:

Vendosni vleren e kWh të shpenzuar gjatë secilit muaj

Ndihmë ?

Muaji {{month.month}}/{{ month.year }}

Hapi 3:

Vendosni vleren e kWh të shpenzuar gjatë vitit

Ndihmë ?

Hapi 3:

Vendosni vleren e kWh të shpenzuar gjatë secilit muaj

Ndihmë ?

Muaji {{month.month}}/{{ month.year }}

JU LUTEM NA KONTAKTONI NË EMAIL OSE NË NUMËR TË TELEFONIT PËR KONSULTIME MË TË ZGJERUARA

Total kWh: {{totalkWh}}
Pmax(max): {{maxPmax}}

SISTEMI FOTOVOLTAIK I REKOMANDUAR: {{systemCapacity}} kWp

Benefitet

Zvogelon

NDOTJEN

KURSIM

i mjeteve montare

MIRMBATJTJE

jo e kushtueshme

REFERENCAT

Këtu mund të shihni se si po e zhvillojmë vendin tone, me punën e palodhshme të ekipës tone…

Kontakti

Na kontaktoni