INVERTER ON GRID NJË FAZOR

MIC 750–3300 TL-X

Më shumë

MIN 2500-6000 TL-XH

Më shumë

MIN 2500-6000 TL-XE

Më shumë

INVERTER ON GRID TRE FAZOR

MOD 3-15 KTL3-X

Më shumë

MID 15-25 KTL3-X

Më shumë

MID 25-40 KTL3-X

Më shumë

MAX 50-80 KTL3 LV/MV

Më shumë

MAX 60-100 KTL3 LV

Më shumë

MAX 100-125 KTL3 LV/MV

Më shumë

MAX 185-253 TL3-X HV

Më shumë

INVERTER HIBRID

SPH 3000 - 6000

Më shumë

SPH 4000-1000 TL3 BH

Më shumë

OFF GRID INVERTER

SPF 3500 - 5000 ES

Më shumë

SPF 3000T HVM - G2

Më shumë

SPF 2000-5000TL HVM Series

Më shumë

Bateri

LITHIUM LV ARK – 2.5L – A1

Më shumë

LITHIUM HV ARK – 2.5H – A1

Më shumë

BATERI LITHIUM ARK – 2.5XH – A1

Më shumë

Mbushës EV

THOR SMART EV CHARGER NJË FAZORË

Më shumë

THOR SMART EV CHARGER – TRE FAZOR

Më shumë

Aksesorë Growatt

SMART ENERGY MANAGER

Më shumë

TPM-CT-E

Më shumë

SPM-CT-E

Më shumë

SHINE WIFI-X

Më shumë

SHINE GPRS-F

Më shumë

SHINE MASTER

Më shumë

SHINE LINK-X

Më shumë

SHINE WIFI-F

Më shumë

Panele solare

AE SOLAR PANEL (395-415 W) – Full Black

Më shumë

AE SOLAR PANEL (530W – 550W)

Më shumë

AE SOLAR PANEL (440-460 W)

Më shumë

AE SOLAR PANEL (395-415 W) (Bifacial)

Më shumë

Sistemi i montimit per kulme me tjegulla

Isotile PRO

Më shumë

Sistemi i montimit per kulme me sandwich panel

Isotrap Mini

Më shumë

Sistemi i montimit për kulme të rrafshëta

Isoflat D13

Më shumë

Isoflat S13

Më shumë

Sisteme montimi në tokë

Isoground One

Më shumë

Isoground Two

Më shumë

Aksesorë

KABËLL PËR SOLARE DC 4MM - 6MM

Më shumë

KONEKTOR PËR SOLARE MC-4

Më shumë