REFERENCAT

Teve 1

Klienti: Teve 1
Lokacioni: Fushë Kosovë
Sistemi: On Grid
Fuqia: 100 kWp