REFERENCAT

Shtëpi private

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Prishtinë, Lagja NIC
Sistemi: On Grid
Fuqia: 15 kWp