REFERENCAT

Shtëpi private

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Deçan
Sistemi: On Grid
Fuqia: 10 kWp