REFERENCAT

Shtëpi private (Haki Sutaj)

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Deçan
Sistemi: On Grid
Fuqia: 7.15 kWp