REFERENCAT

Shtëpi private 6

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Pejë
Sistemi: Hybrid
Fuqia: 10 kWp