REFERENCAT

Shtëpi private 5

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Prizren
Sistemi: On Grid
Fuqia: 12 kWp