REFERENCAT

Shtëpi private 4

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Prishtinë
Sistemi: Hybrid
Fuqia: 12 kWp