REFERENCAT

Shtëpi private 3

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Prishtinë
Sistemi: On Grid
Fuqia: 10 kWp