REFERENCAT

Shtëpi private 2

Klienti: Shtëpi private
Lokacioni: Obiliq
Sistemi: On Grid
Fuqia: 7.15kWp