REFERENCAT

Royal Paper Cups

Klienti: Royal Paper Cups
Lokacioni: Leban-Prishtinë
Sistemi: On Grid
Fuqia: 100 kWp