REFERENCAT

HARBIN MARKET - Shkup

Klienti: HARBIN Market 

Sistemi: ON GRID 

Fuqia: 203.5 kWp

Lokacioni: Shkup, Maqedoni e Veriut