REFERENCAT

SHTEPI PRIVATE - PRISHTINE

Lokacioni: Prishtine

Kapaciteti: 8.25 kWp

Sistemi: Hibrid

CO2 i reduktuar: 103.3 kg

Zvoglim i shpyllzimit: 6 peme

Qymyr i kursyer: 41.4 kg