INVERTER ON GRID NJË FAZOR

MIC 750–3300 TL-X

Më shumë

MIN 2500-6000 TL-XH

Më shumë

MIN 2500-6000 TL-XE

Më shumë

INVERTER ON GRID TRE FAZOR

MOD 3-15 KTL3-X

Më shumë

MID 15-25 KTL3-X

Më shumë

MID 25-40 KTL3-X

Më shumë

MAX 50-80 KTL3 LV/MV

Më shumë

MAX 60-100 KTL3 LV

Më shumë

MAX 100-125 KTL3 LV/MV

Më shumë

MAX 185-253 TL3-X HV

Më shumë

INVERTER HIBRID

SPH 3000 - 6000

Më shumë

SPH 4000-1000 TL3 BH

Më shumë

OFF GRID INVERTER

SPF 3500 - 5000 ES

Më shumë

SPF 3000T HVM - G2

Më shumë

SPF 2000-5000TL HVM Series

Më shumë

Bateri

LITHIUM LV ARK – 2.5L – A1

Më shumë

LITHIUM HV ARK – 2.5H – A1

Më shumë

BATERI LITHIUM ARK – 2.5XH – A1

Më shumë

Mbushës EV

THOR SMART EV CHARGER NJË FAZORË

Më shumë

THOR SMART EV CHARGER – TRE FAZOR

Më shumë

Aksesorë Growatt

SMART ENERGY MANAGER

Më shumë

TPM-CT-E

Më shumë

SPM-CT-E

Më shumë

SHINE WIFI-X

Më shumë

SHINE GPRS-F

Më shumë

SHINE MASTER

Më shumë

SHINE LINK-X

Më shumë

SHINE WIFI-F

Më shumë